Webshop

Zaštita glave

Zaštita glave je lična zaštitna oprema (PPE) za zaštitu glave i sluha, a podrazumeva fizičku zaštitu od udaraca padajućih predmeta, koji mogu biti slabije snage do jakih smrtno opasnih udaraca. Zaštita vida podrazumeva različite rizike kojima su ljudske oči izložene kod različitih radnih aktivnosti, kao što su udarci, visoke temperature, prašina i pare do izloženosti direktnoj ili reflektujućoj sunčevoj svetlosti čije UV i IR zrake mogu biti izuzetno opasne za ljudsko oko i vid. Zaštita disajnih puteva naročito je važna kod izloženosti udisanju opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi, bilo u obliku opasnih plinova, para, prašine ili dima.
Prikaži više
Filteri
Filteri

* kataloška cena bez PDV-a