Webshop

Reklamacije


Lacuna d.o.o. uvažava reklamacije kupaca u sledećim slučajevima:

1. Reklamacija prilikom isporuke robe

- manjak
- višak
- pogrešno isporučena roba

Rok za prijavu Reklamacije za kvalitet isporuke je 10 dana od prijema robe. 

Način zaprimanja reklamacije:
Putem dostupne kontakt forme ili slanjem ispunjenog i potpisanog reklamacijskog obrasca na email adresu: reklamacija_skladiste@lacuna.rs

preuzimanje Zahteva za reklamaciju isporuke​


2. Reklamacija na kvalitet robe

Reklamaciju na kvalitet robe kupac podnosi jer je uočio oštećenja na robi tj. ima reklamaciju na kvalitet robe.

Rokovi prijave reklamacije:
Za vidljive mane i oštećenja u roku 10 dana od dana isporuke
Oštećenja koja nastaju nakon određenog perioda korišćenja robe, kupac može reklamirati naknadno, gde će Lacuna sektor osiguranja kvaliteta odlučiti i obavestiti kupca o ishodu reklamacijskog postupka .

Način zaprimanja reklamacije:

Putem dostupne kontakt forme ili slanjem ispunjenog i potpisanog reklamacijskog obrasca na email adresu: reklamacija_kvalitet_robe@lacuna.rs
preuzimanje Zahteva za reklamaciju vezan za kvalitet robe
Uz zahtev za reklamaciju kvaliteta robe potrebno je priložiti fotografiju (jpg ili png format) na kojoj se vidi oštećenje ili nepravilnost proizvoda.


preuzimanje Zahteva za reklamaciju kvaliteta robe


Napomena*
Obrasci služe za pokretanje procedure reklamacije. Molimo Vas da ne vraćate robu pre nego što Vas kontaktiraju osoba zadužena za Vas kao klijenta, jer u protivnom Vaša reklamacija neće biti uzeta u razmatranje zbog nepoštovanja procedure.

Reklamacija na kvalitet robe
Reklamacija na kvalitet isporuke
+ Dodajte datoteke